Pedagogové

BcA. Tomáš Staněk

Foto Tomáš Staněk
Dětství a DRDS

Již v útlém dětství mu členství v Dismanově rozhlasovém dětském souboru pomohlo sbírat první zkušenosti a orientaci v kulturní sféře. Prostřednictvím DRDS mu bylo umožněno účinkování v mnohých rozhlasových hrách /rež. Weinlich, Kofránková, Rusko, Gromov, Jahodová …/, televizních inscenacích a seriálech / rež.: Kepka, Vorlíček, Simonová.../ Za dětský herecký výkon byl opakovaně oceněn na festivalu Prix Bohemia Radio. Aktivně se účastnil natáčení a moderování publicistických rozhlasových pořadů pro stanici ČRo2-Praha, které v té době DRDS zajišťoval. /„Káva u Dismanů“, „Dismančata uvádějí…“, spolupráce s pořadem „Domino“/.

Konzervatoř a herectví

Logickým pokračováním zájmů bylo přijetí na hudebně dramatické oddělení Pražské Konzervatoře. Ročníkovými pedagogy mu byli přední pražští herci: Gabriela Vránová a Ivan Řezáč. Po maturitě a absolventských rolích v Žižkovském divadle /Beaumarchaise „Figarova Svatba“ rež. Svojtka, Schnitzler „Anatol“ rež.Kepka/ si v jedné sezoně vyzkoušel členství v Mimickém sboru Divadla Na Vinohradech /V.Korner „Psí kůže“ rež. Deak/ a hostování v Divadle Na Zábradlí /G.Tabori „Vídeňský řízek“ rež. Pokorný/.

DAMU

V roce 2005 /pod pedagogickým vedením Mgr.Doubravky Svobodové a JUDr. Jiřího Srstky/ úspěšně ukončil bakalářské studium oboru divadelní produkce na Akademii Múzických umění v Praze. Se spolužáky z DAMu připravuje již 4.ročník festival nezávislého divadla „VyšeHrátky“.

Spolupráce s Českým Rozhlasem

Po absolvování stáže ve tvůrčí skupině elévů Mgr. Miluše Tikalové od roku 2002 spolupracuje s ČRo3- Vltavou jak redaktor a moderátor publicistického pořadu Čajovna. S redaktorkou Kateřinou Rathouskou pro Vltavu napsali a režírovali hodinovou rozhlasovou detektivní hru „Silvestr v Čajovně“. Nepravidelně přispívá články do Týdeníku Rozhlas. V roce 2006 pracoval jako redaktor zpravodajství na Českém Rozhlase - Regina.

Pedagogická činnost

Od roku 2000 se podílí jako asistent na vedení dětí v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. V roce 2004 spolupracoval jako pedagog s Haf studiem a Gymnáziem Na Vítězné Pláni, kde vyučoval rétoriku a základy mediální komunikace.

Moderování a dabing Věnuje se dabingu a moderování kulturních akcí a plesů. Spolupracoval na projektu „Tramtárie“ při moderování nedělních zábavních odpolední pro děti. Je oslovován firmami k moderování tiskových konferencí.

Národní divadlo Od divadelní sezóny 2006/2007 působí na postu tiskového mluvčího činohry Národního divadla.

tel.: +420 606 865 237
email: tomas.stanek@oldstars.czZuzana Malá


Vzdělání

Narodila se 30.11.1984, o devatenáct let později s vyznamenáním maturovala na osmiletém všeobecném Gymnáziu J. Heyrovského. V současnosti studuje na Katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění u prof. Císaře. Zaměřuje se na „nepravidelné“ divadlo, zejména environmentální. Půl roku strávila na stáži v Nizozemí na utrechtské akademii umění, pod vedením H. Schuta, uměleckého šéfa souboru Dogtroep, se podílela na vzniku experimentální performance v atomovém krytu. Bakalářský cyklus studia zakončuje prací o „divadle- cestě“ a „pohyblivém divákovi.“ Podílela se na překladu současné hry Neila LaButea „Autobahn“, kterou v české premiéře inscenovala Lída Engelová. Na Pražském Quadriennale 2007 působila jako koordinátorka studentského publikačního teamu. .

Dětství a DRDS

Od svých sedmi let byla členem Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde účinkovala ve spoustě divadelních inscenací i rozhlasových pořadů a v ledasčem se vzdělala /např. u režisérů Karla Weinlicha nebo Hany Kofránkové/. Od roku 2000 několik let asistovala vedení DRDS a intenzívně pracovala s dětmi.

Dramatická výchova

Intenzivně se věnuje dramatické výchově, inscenuje dětská představení v rámci několika souborů, tradičně pořádá letní dramatické dílny na Moravskohradišťsku, má praxi ve vedení dětských táborů, soukromě vyučuje angličtinu. Prošla kurzy tvořivé dramatiky (i v zahraničí), psychologie a grafologie. V rámci Oldstars se zaměřuje na metodu kolektivní autorské tvorby. Každoročně připravuje projekt pro směs členů z jeho jednotlivých souborů.

Český rozhlas, televize, tisk a dabing

Externě spolupracuje s Českým rozhlasem, natočila několik rozhlasových her a řadu publicistických pořadů, pravidelně se objevuje na stanici Vltava a přispívá do kulturní rubriky Českého rozhlasu on-line. Přičichla k dabingovém studiu, určitou dobu pracovala pro Dětskou televizi. Spolupracovala s týdeníkem Nedělní svět, v současnosti spolupracuje s Týdnem, Loutkářem a Právem.

Sborový zpěv a umělecký přednes

Je tiskovou mluvčí kulturního spolku Slavibor, působí jako moderátorka, organizátorka a dramaturgyně především hudebních pořadů. Od dětství zpívá ve sborech a komorních tělesech, poslední dobou se podílí i na jejich vedení, natočila několik CD. Se studenty a dospělými amatéry připravuje literárně-hudební večery, happeningy a benefiční akce, věnuje se interpretaci uměleckých textů (za školácké úspěchy v recitačních soutěžích se stydí jen trošku.) Zajímá se o hudbu, literaturu, historii, jógu, východní filosofie a případné uplatnění jógových technik na divadelní tvorbu. Baví ji výtvarno, tanec, leze po kopcích, lesích a do jeskyní, spoří na výpravu do Himálaje. Nekouří, nefetuje, nejí maso, neřídí.

tel.: +420 723 607 104
email: zuzana.mala@oldstars.czDiS. Daniela Ouhrabková


Foto Daniela Ouhrabková Dětství a DRDS

Narodila se a vyrůstala v Praze. Již od ranného dětství se věnovala mnoha zájmovým činnostem- např.taneční průprava, sborový zpěv, hra na klavír a housle. V osmi letech se stala členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde získala první zkušenosti s rozhlasovou, televizní a zejména divadelní činností. V rámci divadelních představení se také zúčastnila několika zahraničních zájezdů po Evropě (Německo, Francie, Belgie, Nizozemí) a rovněž divadelních dílen ve spolupráci s francouzským souborem Les Mauvais Herbes v Grenoblu.

Konzervatoř

Z výběrové třídy ZŠ s rozšířenou výukou jazyků přestoupila na víceleté Gymnázium Voděradská s humanitním zaměřením.Umělecká činnost DRDS ji však ovlivnila natolik, že v roce 1998 podala přihlášku na Konzervatoř v Praze.Po úspěšném absolvování talentových zkoušek se stala posluchačkou hudebně- dramatického oddělení. Během studia herectví tak odborně prohloubila svůj zájem o tento obor a získávala další zkušenosti potřebné pro divadelní činnost; z klauzurních rolí uveďme například Stázu (F.Šrámek, Léto), Emílii (Naše městečko,), Matku (Tma nahoře na schodech,W.Inge), Médeu (Médea,Euripidés) a role z dramat W.Shakespeara Desdemona(Othello) a Kateřina(Zkrocení zlé ženy), které byly součástí maturitní zkoušky. Tu absolvovala v roce 2002 s vyznamenáním. V 5.a 6. ročníku Konzervatoře ztvárnila v rámci praxe v DIKu role Přítelkyně(Médeia, R. Jeffers, režie F.Laurin), Sylvie (Hra lásky a náhody, J.P.Marivaux, režie J.Simkanič) a Pregnantní (muzikál Kancelář, autor a režie J.Laufer, T.Trapl).

Televize, dabing, divadlo, step

Během studia se věnovala dabingu a televizní tvorbě (např. „Kluci, to je víla“, režie M.Růžička; „O víle Arnoštce“, režie D.Klein), příležitostným divadelním vystoupením (sólový zpěv v představení Markéta, Standa a já, 2000; stepování v pořadu Večer literárních překladatelů, 2001;) Ve svém uměleckém směřování inklinuje, kromě herectví, zejména ke zpěvu a uměleckému přednesu.

Minor

V letech 1998-2001 byla členkou mladého divadelního souboru Studio Minor, od roku 2001 opět působí v DRDS jako asistentka.

JAMU a DAMU

V roce 2004 s vyznamenáním zakončila studium Konzervatoře absolventskou zkouškou a získala titul diplomovaný umělec. Ve stejném roce rovněž úspěšně složila přijímací zkoušky na Janáčkovu Akademii Múzických umění v Brně, obor dramatická výchova, které v září 2007 ukončí bakalářskou zkouškou. Následně pokračuje ve studiu stejného oboru v magisterském cyklu na DAMU. V rámci studia absolvovala v roce 2006 půlroční odbornou stáž v Německu na Universität der Künste Berlin. Svou bakalářskou diplomovou práci se rozhodla psát právě na téma prolínání divadla a pedagogiky, z tohoto důvodu absolvovala v říjnu 2006 odborné praktikum u Gorki Theater v Berlíně.

Dílny a workshopy Spolupracuje s neziskovou organizací Duha a Velký Vůz a s mezinárodní organizací Youth podporovanou ESF, pro které pravidelně vede umělecké workshopy ( „Meet the Freak“ 2005; „MtF II.“ 2006, „Navostro“ 2005). Účastní se mezinárodních divadelních dílen („Průhledný herec“, 2005; „Biomechanika a pantomima“, 2006; „Maska“, 2006;, „Hra s loutkou“, 2006; „Metoda Suzuki v herecké výchově“, 2006)

tel.: +420 603 796 996
email: daniela.ouhrabkova@oldstars.czDiS. Anna Hrnečková


Konzervatoř a DAMU

Po úspěšném absolutoriu na hudebně dramatickém oddělení pražské konzervatoře (absolventské role v Žižkovském divadle:Beaumarchais – P. Svojtka: "Figařina svatba" /Anděla/, režie Petr Svojtka, Schnitzler: "Anatol" /Bianca/, režie Ondřej Kepka, J. Suchý: "V Bahně velkoměsta" /původně Na Poříčí dítě křičí/ režie J. Datel Novotný) začala studovat obor Divadelní věda na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně začala studovat na pražské DAMU obor dramatická výchova

Divadlo F.X.Šaldy Již při studiu je významná její spolupráce s divadlem F. X. Šaldy v Liberci, kde jako host nastudovala náročnou roli Ismeny v úspěšné inscenaci Roman Sikora: "Smetení Antigony" /Ismena/, režie Petr Mančal.

NuN, divadelní studio Továrna

Jako studentka herectví se svými spolužačkami založila divadelní skupinu NuN, kde se významně podílela i na produkční práci. Nejznámější inscenací sdružení byly: "Bakchantky dnes", v režii: Viktorie Čermákové. S Viktorií Čermákovou a Evou Salzmannovou pak spoluzakládala soubor DST (Divadelní studio Továrna) ve kterém nazkoušela role v inscenacích: "Horáková,Gotwald" , "Česká pornografie", uváděné v divadle LaFabrika.

Divadlo v Celetné

Dlouhodobě spolupracuje s divadelním sdružením CD 2000, kde je k vidění na prknech divadla v Celetné: Jiří Janků: V zajetí filmu /Fantom/, režie Petr Svojtka. J.Janků, P. Svojtka: Zkáza rodu Baskevillů aneb Pozor, zlý pes! /Dolores Stapletonová/, režie Petr Svojtka. Moliére: Lékařem proti své vůli /Lucinda/, režie Hynek Čermák, V.Luks: Drákula, režie: Hynek Čermák

Aurapont

V roce 2006 nastudovala několik rolí v zájezdovém představení agentury Aurapont: Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století /Eva, Ťapka, Adelaide…/, režie Zdeněk Podskalský ml.

Pedagogická činnost

V letech 1998 – 1999 učila dramatickou výchovu na Farním úřadu v Benátkách nad Jizerou. V letech 2002 – 2005 pedagogicky spolupracovala s hereckou a taneční akademií HÁTA v Praze. V roce 2006 se podílela s režisérem Jiřím Adámkem na vedení divadelních dílen pro festival VyšeHrátky.

Výtvarná práce:

V roce 2004 spolu s Kristýnou Dolejšovou připravila výtvarnou stránku inscenace Činoherního studia Ústí nad Labem Elfriede Jelinek: Nemoc aneb moderní ženy v režii Viktorie Čermákové.

Divadlo Komedie Již druhým rokem působí jako vedoucí náborového oddělení Divadla Komedie.

tel.: +420 736 673 852
email: anna.hrneckova@oldstars.cz