Příprava na přijímací zkoušky

Veřejná dílna pro zájemce, kteří chtějí studovat herectví nejen pro zábavu jako rozvoj své osobnosti. Náplní je zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla. Praktické seznámení s hereckými technikami, hlasová a pohybová výchova, základy žonglování. Kromě hlasových cvičení, hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu /dialogy, monology/, přednesu poezie, interpretaci šansonu. V průběhu sezony uvádíme vlastní divadelní premiéru. Dílnu vedou absolventi Konzervatoře a studenti DAMU a JAMU: Daniela Ouhrabková, Zuzana Malá, Anna Hrnečková a Tomáš Staněk.

Pravidelná dvouhodinová setkání v pracovním týdnu jsou doplňována víkendovými semináři.V létě a o Velikonocích je pořádáno pracovní soustředění. Počet studentů ve skupině omezen. Více informací a přihlášky na oldstars@centrum.cz

Samozřejmě nikomu nezaručujeme, že po absolvování naší „přípravky“ se dostane na vytouženou uměleckou školu. Spíše můžeme jako absolventi těchto škol zaručit, že vám ukážeme většinu toho, co se na takových školách učí. Společně s námi si vyzkoušíte nejrůznější etudy a cvičení a uděláte si přesnější představu, co všechno musí adepti na herecké povolání absolvovat. Společně navštěvujeme divadla, diskutujeme o formách, pojetí inscenací a jednotlivých výkonech. Lehce ťukneme do historie, uděláme si exkurzi v divadelním zákulisí. Samozřejmě své pokusy konfrontujeme s publikem a děláme si takové „přijímačky před komisí“ nanečisto.

Dílny jsou organizovány ve spolupráci s Domem dětí a mládeže na Praze 5, Štefánikova 11. Logo[DDM]