Dramatický soubor pro ZŠ a SŠ

Náplní školního roku je především dramatická výchova v celé své šíři. V přímé návaznosti na ní pochopitelně dětské divadlo jako svébytný umělecký obor. Na vedení souboru spolupracuje team pedagogických a uměleckých pracovníků- absolventů a studentů vysokých a středních uměleckých škol (Pražská konzervatoř, DAMU, JAMU), kteří prostřednictvím tvořivé dramatiky usilují o optimální rozvoj dětské osobnosti. Dramatická výchova vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování a dovednosti formulovat a obhájit svůj názor.. Učí děti kultuře řeči a pohybu, přirozenému vystupování na veřejnosti. Pomáhá vytvoření žebříčku kulturních a etických hodnot. V celoroční kontinuální práci nechybí ani hudební, literární, výtvarná, pohybová a hlasová výchova, umělecký přednes či strukturální drama.