Dětské studio

Novinkou letošní divadelní sezóny je otevření Dětského studia. Jsme si vědomí, že rozvoj dětské tvořivosti je nejlépe podporovat od nejrannějšího věku. Pod vedením zkušené lektorky Daniely Ouhrabkové a jejich asistentů tedy bude probíhat dramatická výchova pro nejmenší. Výuka, respektující charakteristické vývojové stupně dítěte, stimuluje obrazotvornost a fantasii, podporuje rozvoj logického myšlení. Na základě dovedností dítě upevňuje svoji pozici v kolektivu a získává divadelní přátelství na celý život...

Dětské studio je určeno dětem od 6 do 9 let. Starším dětem rádi nabídneme dramatický soubor.